Dhamma Talk

By :
Language :
Album :
Category :
 TitleDescription
97
130 Likes
ခ်မ္းေျမ့တရားစခန္းမ်ားတြင္ ပထမဆံုး (၃) ရက္ကို ေမတၱာဘာ၀နာျဖင့္ သမာဓိထူေထာင္ေစပါသည္။ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ ေမတၱာဘာ၀နာ ကို စ်ာန္ရေအာင္ပြါးမ်ားနည္းျဖစ္ပါသည္။
81
170 Likes
ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး တိက်ရွင္းလင္းေသာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာတြင္ တရားစ၀င္သည့္သူမ်ားအား နာၾကားေစေသာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိပႆနာတရားကို စတင္ အားထုတ္သူမ်ား အားမထုတ္တတ္ မရွိရေအာင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ သင္ျပထားပါသည္။ တရားစတင္အားထုတ္သူမ်ား မျဖစ္မေနနာၾကားရမည့္ အလုပ္ေပးတရားျဖစ္ပါသည္။
93
52 Likes
ဆရာေတာ္ဘုရား အလြန္ျပည့္စံုေသာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ တရားစအားထုတ္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေနနာၾကားရမည့္ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္
157
27 Likes
ဆရာေတာ္ဘုရား အလြန္ျပည့္စံုေသာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ တရားစအားထုတ္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေနနာၾကားရမည့္ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္
161
15 Likes
ဆရာေတာ္ဘုရား အလြန္ျပည့္စံုေသာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ တရားစအားထုတ္မည့္သူမ်ား မျဖစ္မေနနာၾကားရမည့္ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္
233
16 Likes
169
18 Likes
၀ိပႆနာတရား အားမထုတ္မီ၊ ဥာဏ္ျဖင့္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ဘို႔ လုိပါသည္။ အလြယ္ကူ အရွင္းလင္းဆံုး ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္
165
11 Likes
၀ိပႆနာတရား အားမထုတ္မီ၊ ဥာဏ္ျဖင့္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ဘို႔ လုိပါသည္။ အလြယ္ကူ အရွင္းလင္းဆံုး ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္
101
13 Likes
၀ိပႆနာတရား အားမထုတ္မီ၊ ဥာဏ္ျဖင့္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ဘို႔ လုိပါသည္။ အလြယ္ကူ အရွင္းလင္းဆံုး ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
105
11 Likes
၀ိပႆနာတရား အားမထုတ္မီ၊ ဥာဏ္ျဖင့္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ဘို႔ လုိပါသည္။ အလြယ္ကူ အရွင္းလင္းဆံုး ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္
109
14 Likes
၀ိပႆနာတရား အားမထုတ္မီ၊ ဥာဏ္ျဖင့္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ဘို႔ လုိပါသည္။ အလြယ္ကူ အရွင္းလင္းဆံုး ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္
113
11 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
117
17 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
121
7 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
125
10 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
129
11 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
133
10 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
137
9 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
141
7 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
145
10 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
149
11 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
153
10 Likes
ဤဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္တြင္ အာနာပါနအားထုတ္နည္းကို အေသးစိတ္ ေဟာေျပာထားပါသည္။ အာနာပါန အားထုတ္လိုသူမ်ား နာသင့္ပါသည္
241
15 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
245
13 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
249
12 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
253
13 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
257
12 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
265
11 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
269
13 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
273
11 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
277
11 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
281
13 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
285
11 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
289
13 Likes
စူဠေသာတာပန္ ႏွင့္ တရားအားထုတ္စ ျမင္ပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းထားပါသည္။
301
13 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
309
11 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
317
13 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
321
10 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
325
13 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
329
12 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
333
10 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
337
12 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
341
10 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
345
9 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
349
11 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
385
8 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
389
9 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
393
9 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
397
8 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
401
9 Likes
ဆရာေတာ္ငယ္စဥ္က ေဟာၾကားထားေသာ စိတ္တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
405
11 Likes
ဆရာေတာ္ၾကီး သက္ေတာ္ ၈၀ ျပည့္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္။
409
9 Likes
ဆရာေတာ္ၾကီး သက္ေတာ္ ၈၀ ျပည့္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္။
413
3 Likes
417
2 Likes
421
3 Likes
425
3 Likes
429
18 Likes
437
7 Likes
441
4 Likes
445
3 Likes
449
7 Likes

 

 

About Chanmyay Sayadaw Gyi

As Abbot of Chanmyay Yeiktha and Hmawbi Meditation Center, Sayadaw tutors some 200 foreign and 2000 Burmese students annually. He as about 30 Burmese and 20 foreign resident monks under his care at the two centers. Also, at any given time, 3-5 novices reside in Yangon and Hmawbi.

click here for more details...

About Ven. Ashin Pannyathara

Ven, Ashin Pannyathara was born on 26 Oct, 1974 in Sue Pyit San village, Thit Ya Kuk group, Magwe Town ship, Myanmar. His parents are U Khin Maung and Daw Htwe Hla and he is the fourth son out of seven brothers and sisters.

click here for more details...

Dhamma Sekka Play List